EXECUTIVE COUNCIL

Saliza Abdulah

Saliza Abdulah

Deputy President
Emiliawati Zainol

Emiliawati Zainol

Vice President Administration
Sandra Anne Ghouse

Sandra Anne Ghouse

Vice President Membership
Sharon Tay

Sharon Tay

Vice President Finance
Nurizan Hussin

Nurizan Hussin

Chairperson of Training
Fadzilah Ahmad Din

Fadzilah Ahmad Din

Chairperson of International Affairs
Amutha Subramaniam

Amutha Subramaniam

Chairperson of Information Technology
Low Chooi Ping

Low Chooi Ping

Chairperson of Governance NAWEM KNB Treasurer NAWEM TMC President
Andal Krishnan

Andal Krishnan

Chairperson of Newsletter & Special Projects
Noorliza Mohamed Sharif

Noorliza Mohamed Sharif

NAWEM KNB Secretary
Soong Yoke Yin

Soong Yoke Yin

Executive Council
Anusuya Krishnan

Anusuya Krishnan

Executive Council
Theresa Pe Kin

Theresa Pe Kin

Executive Council
Norsavina Kaharudin

Norsavina Kaharudin

Executive Council
Geeva Samynathan

Geeva Samynathan

Executive Council
Soh Eng Hooi

Soh Eng Hooi

Executive Council
Puvanesvari Subramaniam

Puvanesvari Subramaniam

Executive Commitee
Pramilla Naidu

Pramilla Naidu

NAWEM Secretariat